Identity Access Management jako kluczowy element bezpieczeństwa informatycznego

Identity Access Management jako kluczowy element bezpieczeństwa informatycznego

IAM to proces zarządzania tożsamościami użytkowników w systemach informatycznych. Obejmuje on w szczególności zarządzanie dostępem do zasobów oraz udzielanie uprawnień w zależności od roli czy pozycji w organizacji.

Co to jest IAM i jakie jest jego znaczenie w organizacjach?

IAM jest kluczowym elementem bezpieczeństwa informatycznego w organizacjach, które korzystają z różnego rodzaju systemów informatycznych. Dzięki IAM, administratorzy są w stanie kontrolować, kto ma dostęp do jakich zasobów, jakie operacje są dozwolone, a także jakie dane są udostępniane użytkownikom.

Narzędzia IAM: identity management, weryfikacja tożsamości i autoryzacja działań użytkowników

Wśród narzędzi, które są wykorzystywane w IAM, znajduje się identity management (zarządzanie tożsamościami), które polega na identyfikacji użytkowników oraz przyznaniu im odpowiednich uprawnień. Identity management jest związane z weryfikacją tożsamości użytkownika oraz autoryzacją jego działań w systemie.

IAM jest niezbędnym elementem w organizacjach, gdzie istnieje potrzeba ochrony poufnych informacji oraz zasobów przed nieupoważnionym dostępem. Dzięki IAM, można zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz kontrolować, kto i w jaki sposób korzysta z zasobów organizacji.