Zarządzanie tożsamością i dostępem  - klucz do ochrony danych i cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie tożsamością i dostępem – klucz do ochrony danych i cyberbezpieczeństwa

Identity and Access Management (IAM) to kluczowy element nowoczesnej cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. W swojej istocie, Identity Management odnosi się do strategii i narzędzi, które organizacje wykorzystują do zarządzania tożsamościami cyfrowymi, kontrolowania dostępu do wrażliwych zasobów i zapewnienia, że tylko upoważnione osoby mogą przeglądać lub modyfikować istotne dane.

IAM co to i jak działa?

IAM obejmuje dwie kluczowe komponenty: zarządzanie tożsamościami (IM) i zarządzanie dostępem (AM). Zarządzanie tożsamościami skupia się na tworzeniu, utrzymywaniu i usuwaniu tożsamości cyfrowych. Obejmuje to zarządzanie kontami użytkowników, przypisywanie odpowiednich uprawnień dostępu i zapewnienie, że tożsamości są odpowiednio weryfikowane i uwierzytelniane.

Zarządzanie dostępem natomiast koncentruje się na kontrolowaniu dostępu do określonych zasobów, takich jak pliki, aplikacje lub bazy danych. Obejmuje to wdrażanie polityk i narzędzi, które ograniczają, kto może mieć dostęp do czego, w oparciu o ich rolę, położenie lub inne czynniki.

Dlaczego IAM jest ważny dla organizacji?

Identity Access Management jest kluczowym elementem strategii cyberbezpieczeństwa każdej nowoczesnej organizacji. Pomaga w zmniejszeniu ryzyka naruszenia danych, zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do wrażliwych informacji i utrzymaniu zgodności z przepisami branżowymi i najlepszymi praktykami.