Jak chronić system wewnętrzny - podstawowe informacje

Jak chronić system wewnętrzny – podstawowe informacje

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na nowoczesną usługę, jaką jest zarządzanie tożsamością. Taki wybór we współczesnym świecie wydaje się być koniecznością – zwłaszcza w dobie różnorodnych zagrożeń cyfrowych, z którymi zmaga się niemal każda firma. Dlatego też coraz więcej z nich poszukuje nowych rozwiązań. Jednym z nich jest system zarządzania tożsamością. Co należy o nim wiedzieć?

Metody na ochronę przed wewnętrznymi zagrożeniami

Zarządzanie tożsamością i dostępem uprzywilejowanym to procedura, która jest niezbędna w zapewnieniu bezpieczeństwa. Zarządzanie tożsamością uniemożliwia osobom nieuprawnionym dostęp do kluczowych zasobów danego przedsiębiorstwa.

Takie działania są konieczne do zlikwidowania lub przynajmniej ograniczenia zagrożeń z zewnątrz. Dzięki nim można nie tylko zapobiec dostępom do konta czy pożyczaniom haseł przez współpracowników. Takie działania umożliwiają też identyfikację osób ukrywających się pod hasłem „admin” lub „root”. A to jest gwarancją zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego.

System zarządzania tożsamością – zadania

System zarządzania tożsamością to element konieczny do zapewnianie bezpieczeństwa IT w firmie. Wśród jego głównych zadań należy wymienić:

  • wygodne i bezpieczne uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników;
  • personalizowanie kont;
  • przypisywanie określonych działań do konkretnych użytkowników;
  • kontrolowanie uprawnień i dostępów;
  • monitorowanie aktywności użytkowników, którzy przeszli autoryzację;
  • zapewnienie najlepszych praktyk bezpieczeństwa.

I co warte podkreślenia – systemy zarządzania tożsamością umożliwiają natychmiastową reakcję w przypadku ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa cyfrowego.

Zarządzanie tożsamością w systemach informatycznych to rozwiązanie, nad którym powinna zastanowić się każda firma. Takie działania zapewniają bezpieczeństwo cyfrowe, co znacząco podnosi komfort pracy.