Jakie znaczenie dla firmy ma ochrona danych?

Jakie znaczenie dla firmy ma ochrona danych?

Obecnie mamy coraz więcej narzędzi komputerowych do śledzenia i nadzorowania prawy w firmie. Jednym z takich narzędzi jest IAM, który można dosłownie przetłumaczyć jako zarządzanie dostępem do tożsamości. O co tutaj właściwie chodzi? Po co nam takie narzędzie w firmie? Wszystko po to, aby można było swobodnie zarządzać zespołem ludzi w firmie i móc ich prawidłowo zidentyfikować.

Jak działa system IAM?

Jak już wspomnieliśmy IAM czyli identity access management, to system zarządzania tożsamością użytkowników, a dokładniej tożsamością całego zespołu pracowników w danej firmie. Im lepiej będziemy umieli zidentyfikować tożsamość wszystkich pracowników, a także dostawców z zewnątrz, tym mniejsze ryzyko będzie kradzieży danych bądź ich całkowita utrata.

Z jednej strony Internet i komputer jest wyjątkową technologią, która ułatwia nam życie, z drugiej jeżeli właściwie tej wiedzy i własnych danych firmowych nie ochronimy, możemy je utracić bezpowrotnie. Każda firma jest wyposażona w sieć danych osobowych oraz poufnych danych firmowych, tylko dzięki właściwej ochronie, dane te mogą przetrwać.

Korzyści korzystania z IAM

Dlaczego właściwie powinniśmy się zdecydować na system IAM? Czy jest to konieczne nawet w niewielkiej firmie? Zastanówmy się na czym to polega. Jeżeli nie będziemy mieli kontroli nad tożsamością swoich użytkowników oraz dostawców, którzy także korzystają z wrażliwych danych firmowych, może się okazać że ktoś włamie się i wykradnie dane, a my nie będziemy umieli temu zaradzić.

IAM co to znaczy nie musi wiedzieć każdy, ważne że osoby odpowiedzialne za dane wrażliwe, obsługujące system IT będą czuwały nad bezpieczeństwem, także za pomocą tego ważnego w każdej firmie narzędzia.