Dlaczego warto wdrożyć w firmie systemy chroniące dane?

Dlaczego warto wdrożyć w firmie systemy chroniące dane?

Każda firma gromadzi dane klientów i kontrahentów. Ich utrata oznacza dla firmy poważne problemy. Zapobieganie utracie danych należy więc do istotnych zadań w każdym przedsiębiorstwie. Poufne dane w firmie pomaga chronić system DLP.

System DLP: co to jest?

Data Loss Prevention (w skrócie DLP) to oprogramowanie, które zapobiega utracie danych. Plusem Data Loos Prevention jest to, że może być wykorzystywane do ochrony danych przed ich wyciekiem na skutek przypadkowych działań pracowników, jak i przed ich kradzieżą. Data Loss Prevention to oprogramowanie, która ma mnóstwo możliwości. System DLP znajduje zastosowanie zarówno do ochrony danych osobowych pracowników, klientów czy kontrahentów.

System DLP może chronić także dane biznesowe firmy. Systemy działają w bardzo różny sposób. Oznacza to, że systemy DLP mogą blokować użytkownikom dostęp do systemu IT firmy, ale mogą też przerwać transmisję danych. Może również informować użytkownika o tym, że jego aktywność pozostaje w sprzeczności z przyjętą w firmie polityką bezpieczeństwa IT.

W jakich firmach znajduje zastosowanie?

Systemy DLP są bardzo uniwersalne. Z systemu DLP może skorzystać każda firma niezależnie od wielkości i profilu prowadzonej działalności. Ochrona informacji za pomocą systemu DLP jest koniecznością. Nie można bowiem zapominać, że ochrona danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów RODO. Firmy, które zdecydują się na wdrożenie systemu DLP mogą uniknąć bardzo wysokich kar finansowych nakładanych przez UODO.