Co należy wiedzieć o zapewnieniu bezpieczeństwa w firmie?

Co należy wiedzieć o zapewnieniu bezpieczeństwa w firmie?

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z zagrożenia cyfrowego, które we współczesnym świecie jest bardzo wysokie. A bezpieczeństwo danych, tożsamość użytkowników firmowych systemów oraz określenie i przyznanie im pewnych uprawnień to podstawa bezpiecznego prowadzenia biznesu. Dlatego tak istotne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa cyfrowego. Jednym z jego podstawowych warunków jest zarządzanie tożsamością. Co to jest i jakie są jego zalety? Oto kilka podstawowych informacji.

Definicja zarządzania tożsamością

Zarządzanie tożsamością i dostępem uprzywilejowanym to nic innego, jak zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w danym przedsiębiorstwie. Tutaj chodzi o to, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenia płynące z zewnątrz i uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do kont, serwerów czy danych danej firmy. Zarządzanie tożsamością w systemach informatycznych składa się z kilku podstawowych elementów.

Wśród nich trzeba wymienić: autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników, personalizowanie kont, przypisywanie działań do konkretnych osób, kontrolowanie uprawnień czy monitorowanie aktywności i uprawnień użytkowników. I co warte podkreślenia – zarządzanie tożsamością umożliwia natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia.

Zalety wprowadzenia systemu

System zarządzania tożsamością charakteryzuje się wieloma zaletami. Te najważniejsze to:

  • przyznanie dostępu do najważniejszych sieci, aplikacji czy danych jedynie niezbędnym użytkownikom;
  • zarządzanie przyznanym dostępem zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa cyfrowego;
  • szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia.

Dodatkowo system zarządzania tożsamością generuje raporty i analizy, które pozwalają podjąć konkretne decyzje w zakresie autoryzowania i uwierzytelniania konkretnych użytkowników oraz przyznawania lub zabierania im dostępów do obszarów krytycznych.

Zarządzanie tożsamością to nowoczesny system wdrażania i kontrolowania bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwach. Warto z niego skorzystać, aby zapewnić firmie wszystkie niezbędne elementy do nowoczesnego rozwoju.